Bestill "Dagbok fra Tønsbergfjordens befestninger" sammen med  "Hvorfor fly flyr", og få dem fritt tilsendt for kroner 600.-

Vi ble alle vinnere

De kraftige vekstsmertene forsvaret ble utsatt for kan ha vært blant våre største utfordringer. Å bygge opp et relativt stort forsvar ut fra nærmest ingen ting på 10-12 år ga en vekst den typen organisasjon vil slite med å håndtere. Skal forsvaret fungere, så må offiserene ha tilstrekkelig trening og erfaring i ledelse og taktikk på flere nivåer. Til det var den årlige tjenestetiden veldig kort. I tilegg måtte opprykkene ha kommet raskt for enkelte offiserer. Sparre var for eksempel en relativt ung viseadmiral da han fikk graden 42 år gammel.

Vi hadde også kompliserte og til dels uklare kommandoforhold. Forsvarsledelsen var ikke godt nok organisert og ledet til å få til en samlet kamp. Ville man fått til god nok varsling av et angrep? Det er også et spørsmål om man ville klare å håndtere og videreformidle etterretninger om svenskenes bevegelser til alle våre avdelinger.

I tillegg til vekstsmertene opplevde forsvaret å bli gjennomsyret av politikk. Offiserer som var erklærte tilhengere av Venstre fikk opprykk på bekostning av andre, og det utviklet seg et dårlig samarbeidsklima mellom offiserer på grunnlag av politiske holdninger. Børresen og Sparre var for eksempel nære venner da de gikk på krigsskolen, men endte opp som bitre fiender. At de to ikke snakket sammen eller hadde tillit til hverandre kunne blitt en nasjonal ulykke. Uansett hvor mange fartøyer vi måtte ha.

Svenskene kunne nok ha vunnet en krig, men tapene på begge sider ville blitt store. Uansett hvem som ville ha vunnet et slag, så ble vi alle vinnere ved at krigen uteble. Hvordan hadde vårt naboforhold vært i dag om det hadde blitt krig? Om svenskene vant, ville vi da beholdt vår grunnlov? Hva med språket vårt? Ville gode nordmenn gjennomført terroraksjoner inn i Sverige og mot svenske mål i Norge? Ville vi fremdeles kjempet for vår uavhengighet? Hvor ville dette komme til en ende?

En norsk seier ville neppe skapt andre konsekvenser enn ondt blod mellom våre to folk. Men vi hadde et forsvar som en gang for alle satte punktum for svenske forsøk på å diktere vårt Storting. Det var ikke lenger mulig å true oss med militærmakt. En krig ville påført fienden så store tap at forhandlinger ble å foretrekke.

Dette bør vi tenke på når vi ser forsvaret bli borte rundt oss.

 

Webdesign © 2006-2008 Andebu Web og IT