Bestill "Dagbok fra Tønsbergfjordens befestninger" sammen med  "Hvorfor fly flyr", og få dem fritt tilsendt for kroner 600.-

Utfallet av en krig

Bønder var i tidligere tider ikke særlig krigslystne. I 1519, 1522-23 og i 1563 skrev norske og svenske grensebønder løftebrev der de sverget på å leve i fred, forsonlighet og vennskap med hverandre. Men i perioden 1657 til 1814 endret bøndene holdning, og deltok med den norske hæren i seks kriger mot Sverige.

Svenskene hadde erfaringer med krig mot nordmenn, og vurderte noen spesielt farlige trekk hos oss: Overrumplingsforsøk om nettene – både sommer og vinter, samt bakholdsangrep samtidig med angrep i front – både dag og natt. Denne type angrep har tidvis ført til at hele svenske avdelinger ble tatt til fange. Dette skjedde ved Moss i 1716, ved Kvistrum i 1788, ved Frangen i 1808 og delvis ved Skotterud i 1814.

I tillegg opplevde svenskene i tidligere kriger det vanskelig å få presis og riktig informasjon fra den norske befolkningen. De ble rett og slett lurt ved flere anledninger.

Webdesign © 2006-2008 Andebu Web og IT