Bestill "Dagbok fra Tønsbergfjordens befestninger" sammen med  "Hvorfor fly flyr", og få dem fritt tilsendt for kroner 600.-

Hendelseskalender

Kalenderen her er en forkortet versjon av kalenderen i boken.

18. mai: Spesialkomiteens innstilling om konsulatloven behandles og vedtas enstemmig i Odelstinget.

23. mai: Konsulatloven som ble vedtatt i Odelstinget 18. mai vedtas enstemmig i Lagtinget.

27. mai: Statsråd på Stockholms slott, Oscar II nekter sanksjon av loven. De norske statsrådene nekter å kontrasignere kongens sanksjonsnektelse og derved gi den forfatningsmessig gyldighet. De innleverer sine avskjedssøknader.

7. juni: Regjeringen Michelsen går av, og konstaterer at kongen ikke vil være i stand til å etablere noen ny Regjering. Stortinget erklærer enstemmig at foreningen med Sverige under en Konge er oppløst.

9. juni: Flaggskifte klokken 1000, 21 skudd ble saluttert for begge flagg.

10. juni : Den svenske regjeringen anbefalte Kongen å ikke anerkjenne unionsoppløsningen.

11. juni: Første pinsedag, unionsoppløsningen ble proklamert i alle landets kirker.

25. juli: Den svenske Riksdagens vilkår for å gå med på unionsoppløsningen blir kjent.

27. juli: Stortinget vedtok at det skal bli folkeavstemning om unionens fremtid.

13. august: Folkeavstemning om unionsoppløsningen. 85,4% valgdeltagelse, 368.208 stemte for oppløsning av unionen, 184 stemte mot.

22. august: Underskriftskampanje blant kvinner ble levert stortingspresidenten. 279.878 underskrifter for unionsoppløsning (kvinner hadde ikke stemmerett).

31. august: Forhandlingene om oppløsning av unionen begynner mellom Norge og Sverige i Karlstad.

13. september: Situasjonen oppfattes som så truende at det besluttes å gjennomføre delvis militær mobilisering. Mobiliseringen skulle skje i det stille. Det er dette som er kjent som grensevakten.

15. september: Festningsartilleriets minelegger, kanonbåten Laurvig, kolliderte med torpedobåten Delfin , Kaptein G Lier og signalist Andersen druknet.

16. september: Offiserene sliper sine sabler.

18. september: De norske og svenske regjerningene ble enige om at ingen soldater skulle være nærmere grensen enn en kilometer.

23. september: Forhandlingene avsluttes med forlik. Avtalen undertegnes, og svenskene godtar unionsoppløsningen nesten uten betingelser.

9. oktober: Karlstadforliket godtas av Stortinget med 101 mot 16 stemmer.

11. oktober: Normale fredstilstander ble gjeninnført, både i Norge og Sverige.

13. oktober: Riksdagen vedtar forliket og godtar forhandlingsresultatet.

16. oktober: Riksdagen vedtar å oppheve Riksakten fra 1814 og anerkjenner Norges uavhengighet.

26. oktober: kong Oscar II frasa seg Norges trone.

27. oktober: Karlstadavtalen undertegnes i Stockholm av utsendinger fra begge land.

12. og 13. november: Folkeavstemning om statsform. 259.563 stemmer for monarki, 69.264 stemmer for republikk.

18. november: Stortinget velger enstemmig prins Carl av Danmark til Norges konge. Samme dag underrettes Stortinget om at prinsen aksepterer, og at han vil ta navnet Haakon VII. Sønnen Alexander (født 2. juli 1903) skal bære navnet Olav.

25. november: Kongefamilien ankommer Norge i snøvær.

27. november: Kong Haakon avlegger ed til forfatningen under en høytidelighet i Stortinget.

Webdesign © 2006-2008 Andebu Web og IT